DebiNed Incasso

Wilhelminastraat 21
6131 KL Sittard

Tel. 046 - 420 56 65
Gsm. 06 - 3065 4854
Fax 046 - 451 11 44
@ info@debined.nl

Disclaimer

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de diensten van DebiNed Incasso. Hoewel bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan DebiNed Incasso niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist en actueel is. DebiNed Incasso aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een juridisch of ander professioneel advies. U dient derhalve op grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten zonder voorafgaand deskundig advies.

DebiNed Incasso is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website's van derden welke doorgelinkt zijn met (enige pagina van) de website van DebiNed Incasso.